Blue Flower

PhD theses

Nagy B: Risk adjustment for the allocation of health care resources in Hungary - development of the capitation payment formula (2009)

Book Chapter - Hungarian

Nagy B, Inotai A: "A hasznosság fogalma az egészség-gazdaságtanban" 5. fejezet. In: szerk.: Inotai A - Lovas N - Kaló Z: "Az egészségnyereség mérése a betegek értékelése alapján" 2014, SpringMed Kiadó, Budapest, 181-206 (ISBN 978-963-9695-15-3)

Nagy B, Dózsa Cs: Az egészségbiztosítás 10. fejezet In: szerk.: Gulacsi L: "Egészség-gazdaságtan" 2005, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 309-347 (ISBN 963-242-987-7)

Publication in English

Gáspár, K., Nagy, B., Lehmann, M., Kaló, Z. The value of a child born in the European Union. Acta Oeconomica, 2018, 68.2: 295-309.

Tesar T, Szilberhorn L, Nemeth B, Nagy B, Wawruch M, Kalo Z
Cost-Utility Analysis of Heberprot-P as an Add-on Therapy to Good Wound Care for Patients in Slovakia with Advanced Diabetic Foot Ulcer. Frontiers in Pharmacology 2017 Vol 8
Pg 946

B Németh, AN Fasseeh, A Molnár, I Bitter, M Horváth, K Kóczián, Á Götze & B Nagy
A Systematic Review of Health Economic Models and Utility Estimation Methods in Schizophrenia
Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research Vol. 0, Iss. ja, 2018

NagyB, Setyawan J, Coghill D, Soroncz-Szabó T, Kaló Z, Doshi & Jalpa A. A conceptual framework for a long-term economic model for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, (2016) DOI: 10.1080/14737167.2017.1271325

Nagy B, Zsolyom A, Nagyjanosi L, Meresz G, Steiner T, Papp E, Dessewffy Z, Jermendy G, Winkler G, Kalo Z, Voko Z. Cost-effectiveness of a risk based secondary screening program of type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2016 32: 710-729

Ágh T, Pawaskar M, Nagy B, Lachaine J, Vokó Z. The cost-effectiveness of lisdexamfetamine dimesylate for the treatment of binge eating disorder in the United States. Clinical Drug Investigation 2016 36(4):305-312

Nagy B: Improving the allocation of health care resources in Poland. World Health Organization Regional Office for Europe. Copenhagen, 2015

Nagy B, Timár Gy, Józwiak-Hagymásy J, Kovács G, Merész G, Vámossy I, Ágh T, László Á, Vokó Z, Kaló Z: The cost-effectiveness of ulipristal acetate tablets in treating patients with moderate to severe symptoms of uterine fibroids. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. Available online 31 January 2014

Nagy B, Brennan A, Brandtmüller Á, Thomas S, SD Sullivan, R Akehurst: Assessing the cost-effectiveness of the rivastigmine transdermal patch for Alzheimer’s disease in UK using MMSE- and ADL-based models, International Journal of Geriatric Psychiatry, 2011 26:5 483-94

Nagy B, Brandtmüller Á: Implementing risk adjusted capitation payments with health care reforms in Hungary, Competitio, 2008; 8:2 147-160

Publication in Hungarian

Voko Z, Barra M, Molnar A, Kerpel-Fronius A, Bajzik G, Horvath I, Moizs M, Nagy B. Model concept of the health economic evaluation of low-dose CT lung cancer screening in Hungary. [in Hungarian] DOI: 10.1556/650.2017.30731 Orvosi Hetilap 2017.158.25. Pages 963–975.

Kaló Z, Boncz I, Dank M, Kóczián K, Molnár MJ, Nagy B, Németh Gy, Pitter J, Zelei T. A személyre szabott orvoslás egészség-gazdaságtani vonatkozásai, azaz csökkentik-e a személyre szabott technológiák az egészségügyi kiadásokat? IME. 2014. 13. 5. 41-45.

Orosz É, Merész G, Nagy B Egészség: befektetés a humán tőkébe - Leszakadás a fejlett országoktól? Educatio 2013 22(2) 159-176

Inotai A, Nagy B, Kaló Z Biohasonló készítmények és bizonyítékokon alapuló egészségpolitikai döntéshozatal Középkelet-Európában. Orvostovábbképző Szemle, 2012. 19: 69-73.

Nagy B, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Józwiak-Hagymásy J, Merész G, Papp E, Dessewffy Z, Jermendy György, Winkler G, Kaló Z, Vokó Z A cukorbetegség szűrési,kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell. Diabetologia Hungarica, 2012; 20(4) 245-255.

Nagy B, Merész G, A kockázatmegosztás szerepe az egészségügyben: hatékonyság és kockázatszelekció. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2012; 50(4): 42-48.

Kaló Z, Nagy B: Módszertani kérdések a prevenciós programok költséghatékonyságának értékelésében. Egészségügyi gazdasági szemle 2012; 50:1 29-31

Nagy B: Egy hiányzó láncszem? Forráselosztás a magyar egészségügyben. Közgazdasági Szemle 2010; 57:4 337-353

Nagy B, Brandtmüller Á, Dózsa Cs: Az állam újraelosztó szerepe Hollandia és Anglia egészségügyi piacán: Mindenki másképp csinálja? Társadalomkutatás 2009; 27: 2117-2138 (ISSN 0231-2522)

Nagy B, Brennan A, Skultéty L, Nagy J, Szentesi A, Dessewffy Z, Kalotai Z: Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2009; 8:3 40-45 (ISSN 1588-6387)

Nagy B, Rakonczai P, Gulácsi L: Statisztikai módszerek alkalmazása a fejkvóta számítására a magyar egészségügyben. Statisztikai Szemle 2008; 86:4 321-341 (ISSN 0039-0690)

Nagy B, Rakonczai P, Sipos J: Az egészségügyi költségek becslése demográfiai jellemzők alapján a fejkvóta készítéséhez Magyarországon. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2008; 7:Egészség-gazdaságtani különszám 5-9 (ISSN 1588-6387)

Nagy B, Sipos J, Nagy J: Illusztrációk a fejkvótás forrásallokáció számításához Magyarországon - még csak a logikát ismerjük...Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2007; 6:10 5-13 (ISSN 1588-6387)

Nagy B, Skultéty L, Udvardi A: A lamotrigine költséghatékonysági modellje mániás depresszió kezelésében – magyarországi eredmények. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2006; 5:1 28-36 (ISSN 1588-6387)

Boncz I, Brandtmüller Á, Dózsa Cs, Gulácsi L, Jenei Gy, Nagy B, Pékli M: Prioritásképzés az egészségügyben - a közgazdaságtan hozzájárulása. Köz-gazdaság: tudományos füzetek, 2006. 1: 1, 97-104 (ISSN 1788-0696)

Nagy B, Falusi Zs, Boncz I, Dózsa Cs, Gerendy P: A művesekezeltek ellátása Magyarországon 2000-2003. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2005; 43:5 32-37 (ISSN 0013-2276)

Nagy B: Gyógyszeripar és innováció - Egy aranykor vége? I. rész Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2005; 4:8 27-31 (ISSN 1588-6387)

Nagy B: Gyógyszeripar és innováció - Egy aranykor vége? II. rész Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2005; 4:9 43-48 (ISSN 1588-6387)

Nagy B, Dózsa Cs, Boncz I: A fejkvótaszámítás továbbfejlesztésének lehetőségei az irányított betegellátási rendszerben. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2004; 42:2 15-24 (ISSN 0013-2276)

Gulácsi L, Nagy B, Weyvara V: Androgénreceptor-blokkolók a prosztatarák hormonális terápiájában. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2004; 42:4 33-41 (ISSN 0013-2276)

Csedő Z, Nagy B, Dobák M, Dózsa C, Gulácsi L: Új modellelek a modellben - Felsővezetői kihívások az irányított betegellátási modell tükrében. Orvosi Hetilap. 2003; 144:23 1135-43 (ISSN 0030-6002)

Boncz I, Dózsa Cs, Nagy B: Irányított betegellátási Modell (IBM): a fejkvótaszámítás szerepe és módszertana. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2003; 3:6 19-23 (ISSN 1588-6387)

Boncz I, Dózsa Cs, Nagy B: Irányított betegellátási Modell (IBM): a managed care Nagy-Britanniában illetve az eszközrendszer elemei. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2003; 2:5 10-13 (ISSN 1588-6387)

Boncz I, Dózsa Cs, Nagy B: Irányított betegellátási Modell (IBM): a managed care helye a finanszírozási rendszerben, alapelvek és az Amerikai Egyesült Államok példája. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2003; 2:4 15-21 (ISSN 1588-6387)

Dózsa Cs., Nagy B., Borsos K., Muszbek N., Boncz I: Az egészségügy-gazdaságtan aktuális kérdései. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben, 2003; 2:7 24-29 (ISSN 1588-6387)

Gulácsi L, Brandtmüller A, Lepp-Gazdag A, Nagy B, Dávid T, Hagymási J : Irányelvek egészségügyi technológia-elemzések készítéséhez. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2003; 41:1-2 52-58 (ISSN 0013-2276)

Nagy B, Dózsa Cs: Az irányított betegellátási program tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2002; 40:4 480-500 (ISSN 0013-2276)

Nagy B, Gulácsi L, Lőke J, Kósa Zs: A szakszerű és kritikus technológiaelemzések képviselik az értéket - Niedzica 2000. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2001; 39:2 140-144 (ISSN 0013-2276)

Nagy B, Gulácsi L, Szilasi M: Az asthma bronchiale egészségügyi közgazdaságtani vonatkozásai Magyarországon 1998/99-ben és a várható tendenciák. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2000; 28:6 636-652 (ISSN 0013-2276)

Egyéb folyóiratcikk, recenzió, kiadvány

Nagy B, Kaló Z: Irányított betegellátás. In: Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. Medical Trubune 2010.

Nagy B: Fejkvóta. In: Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. Medical Trubune 2010.

Nagy B, Kaló Z: Költségvetési hatás elemzés. In: Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. Medical Trubune 2010.

Rózsa S, Brandtmüller Á, Nagy B, Brennan A, Akehurst R. The psychometric properties of ADCS - Activities of Daily Living Inventory and comparison of different ADL scores. ScHARR Discussion papers 2009, No. 09/05

Szalai Á, Nagy B, Szalai P: Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás 2007; 2:1 37-73

Nagy B: Dézsy József: Egészséggazdaságtan egy kissé másképpen – az egészségügyi rendszer irracionalitásai, tévedései, illúziói (recenzió). Pénzügyi Szemle 2006; 51:4 501-504 (ISSN 0031-496X)

Nagy B: A fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztése - Elméleti alapok és gyakorlati lehetőségek a fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztésére Magyarországon. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Nyitótanulmány. 2006; február 1-89

Brandtmüller, Á., Nagy, B., Dózsa, Cs. et al: Prioritásképzés az egészségügyben – a közgazdaság hozzájárulása. Közgazdaság – Tudományos Füzetek, Budapesti Corvinus Egyetem, 2006; 1:1

Nagy B, Dózsa Cs: Az irányított betegellátási modellkísérlet tapasztalatai. Egészségügyi Menedzsment, 2002; 4:4 55-61 (ISSN 1585-0854)

Presentations (poster) - international conferences

Molnar A, Nagy B, Kerpel-Fronius A, Bajzik G, Horvath I, Moizs M, Voko Z. Modelling Patient Pathways Of Low-Dose Computed Tomography Screening For Lung Cancer In Hungary, ISPOR 20th Annual European Congress, poster presentation, Glasgow, Scotland, 4-8 November, 2017

Nemeth B, Fasseeh AN, Molnar A, Horvath M, Koczian K, Gotze A, Nagy B. Clinical Drivers Of Economic Models And Utility Mapping Algorithms In Schizophrenia, ISPOR 20th Annual European Congress, poster presentation, Glasgow, Scotland, 4-8 November, 2017

Szilberhorn, L., et al. "Cost-effectiveness of controlling diabetes in primary careZoltan Voko." European Journal of Public Health27.suppl_3 (2017).

Zsólyom A, Szilberhorn L, Németh B, Nagy B, Vokó Z: Impact of adjusting diabetes treatment pathways according to disease severity - The case of HbA1c and macular oedema. Economics Modelling and Diabetes: The Mount Hood 2016 Challenge. St Gallen, 16-18th September 2016.

Éder B, Nagy B: A költségvetési hatás elemzés hazai és nemzetközi áttekintése. IME-META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, 2016. június 15-16.

Almási T, Szilberhorn L, Nagy B: Többlépcsős szűrési stratégiák a 2-es típusú diabétesz korai felismeréséért. IME-META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, 2016. június 15-16.

Jakab Ivett, Nagy B, Szekér V, Kocsis T, Nagyjánosi L, Kaló Z: Az orvostechnikai eszközök bizonyítékokon alapuló befogadási döntéshozatalának hazai lehetőségei. IME-META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, 2016. június 15-16.

Zsólyom A, Nagy B, Nagyjánosi L, Dessewffy Z, Steiner T, Kaló Z, Vokó Z. A FINDRISC kockázatalapú kérdőíves diabetes szűrés bevezetésének költséghatékonysága. IX. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia, Budapest, 2015. Június 24-25.

Zsólyom A, Merész G, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Dessewffy Z, Nagy B, Kaló Z, Vokó Z: A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell külső validációja. IME-META VII. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2013. Június 19-20.

Kaló Z, Nagy B: Döntési kritériumok és módszertani dilemmák a prevenció költséghatékonyságának értékelésében a támogatáspolitikai döntések során. ELTE Astra Zeneca Szimpózium, Budapest, 2011. november 18.

Nagy B, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Józwiak-Hagymásy J, Dessewffy Z, Kaló Z, Vokó Z: A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése. IME-META V. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2011. Június 30.

Nagy B, Rakonczai P: Kockázatmegosztási módszerek alkalmazása fejkvótás elosztás esetén Magyarországon: választás a szelekció és a hatékonyság között. IME-META IV. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2010. Június 30.

Nagy J, Nagy B, Lovas K, Tolna J, Skultety L: Depresszió betegségteher vizsgálat. IME-META III. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2009. Július 8.

Nagy B, Rakonczai P: Az egészségügyi költségek becslése demográfiai jellemzők alapján a fejkvóta készítéséhez Magyarországon. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság Éves Konferenciája, Budapest, 2008. június 9.

Nagy B: Ki milyen fejkvótát szeretne? Avagy hogyan osztható el hatékonyan és igazságosan a járulék? Népszabadság konferencia 2008. március 11.

Nagy B: Lehetőségek a fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztésére Magyarországon. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság Ülése, Budapest, 2006. február 22.

Nagy B, Dózsa Cs, Gilicze L, Gulacsi L, Whitfield M, Boncz I, Falusi Zs, Reszegi Cs: Development of risk adjusted capitation payment system for Hungarian Managed Care Organizations. 5th World Congress of the International Health Economics Association, Barcelona, 2005. Július 12.

Boncz I , Dózsa Cs, Nagy B :Changes of the risk pooling structure of the Hungarian managed care programme. 5th World Congress of the International Health Economics Association, Barcelona 2005. Július 13.

Nagy B: A fejkvótaszámítás hazai és nemzetközi gyakorlata. Konferencia a forrásallokációról az Egészségügyben - OEP, Budapest, 2003. január 25.

Dózsa Cs, Boncz I, Nagy B, Gulácsi L, Sebestyén A: Application of HMO model in a transitional country, Hungary. 4th World Congress of the International Health Economics Association, San Francisco 2003. Június 14.

Nagy B Boncz I: Az irányított betegellátás Magyarországon – különböző ellátási szintek vertikális integrációja. Az irányított betegellátás Magyarországon konferencia – Milton Hungary, Budapest, 2003. Január 15.

Dózsa Cs, Nagy B, Brandtmüller A, Lepp-Gazdag A: The standardisation and revaluation of the procedures and policy of approval and subsidy of new health technologies in Hungary. 18th Annual Meeting of the International Society of Technology Assessment in Health Care, Berlin, 2002. Június 11.

Dózsa Cs, Brandtmüller A, Nagy B: HTA and coverage policy in the Central and Eastern European countries. 18th Annual Meeting of International Society of Technology Assessment in Health Care - Berlin, 2002. Június 11.

Nagy B, Lepp-Gazdag A, Dózsa Cs: Hungarian Managed Care Pilot Program - a vertical integration of different levels of provisions 4th European Conference on Health Economics – Párizs, 2002. Július 9.

Presentations (poster) - Hungarian conferences

Bertalan Németh, Puttarin Kulchaitanaroaj, Adam Lester-George, Mirjana Huic, Subhash Pokhrel, Zoltán Kaló, Judit Jozwiak-Hagymásy, Balázs Nagy: Identifying the Key Parameters of the European-study on Quantifying Utility of Investment in Protection From Tobacco (EQUIPT) Model. ISPOR 19th Annual European Congress Vienna, Austria, 29th October-2nd November, 2016

Beáta Éder, Balázs Nagy: Budget impact analysis guideline: international and Hungarian perspective. ISPOR 19th Annual European Congress Vienna, Austria, 29th October-2nd November, 2016

Ágh T, Pawaskar M, Vokó Z, Nagy B, Lachaine J. The cost-effectiveness of lisdexamfetamine dimesylate for the treatment of binge eating disorder. ISPOR 20th Annual International Congress Philadelpia, USA, May, 2015

Csanádi M, Nagy B: Túlevés,mint betegség hosszú távú modellezésének koncepciója. IME-META VIII. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2014. Június 18-19, Budapest

Gáspár K, Kaló Z, Ágh T, Vámossy I, Lehmann M, Nagy B:PRM23 The long-term economic value of a new-born child comparison of the human capital and the lifetime investment approaches. ISPOR 19th Annual International Meeting, Montreal, Canada, May, 2014

Zsólyom A, Nagy B, Dessewffy Z, Steiner T, Kaló Z, Vokó Z: PDB123 Cost-effectiveness of the introduction of a risk stratified population screening for type 2 diabetes in Hungary. ISPOR 19th Annual International Meeting, Montreal, Canada, May, 2014

Zsólyom A, Merész G, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Nagy B, Kaló Z, Vokó Z: PRM87 External validation of the Syreon Diabetes Model. ISPOR 16th Annual European Congress Dublin, Ireland, November, 2013

Nagyistók Sz, Szilberhorn L, Nagy B, Kaló Z: KMOP pályázatok költséghaszon elemzése – lehetőség vagy átok? IME-META VII. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2013. Június 19-20

Soroncz-Szabo T, Helter TM, Nagy B, Kalo Z, Bischof M, Hodgkins P, Erder MH, Setyawan J. Attention deficit/hyperactivity disorder: Are all the costs, benefits and outcomes being captured in economic evaluations? Atten Defic Hyperact Disord 2013 June;5(2):246

Nagy B, Józwiak-Hagymásy J, Tímár Gy, Kovács G, Merész G, Vámossy I, Ágh T, Vokó Z, Kaló Z Economic evaluation of ulipristal acetate tablets for the treatment of patients with moderate and severe symptoms of uterine fibroids. 15th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Berlin, 2012. November 5-8. Value in Health 2012; 15:(7) A540

Merész G, Nagyjánosi L, Nagy B, Dessewffy Z, Vokó Z, Kaló Z Internal validationof the Syreon diabetes model. 15th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Berlin, 2012. November 5-8. Value in Health 15:(7) A475. 2012

Ward S, Nagy B, Gray L: Cost-effectiveness analysis of three year versus one year imatinib for the treatment of patients at high risk of disease recurrence following surgical resection of KIT (CD117) positive gastrointestinal stromal tumours (GIST) European Society of Medical Oncology 2012, Bécs Ausztria, Szeptember 29.

Józwiak-Hagymásy J, Merész G, Dr. Marton I, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Dessewffy Z, Nagy B, Vokó Z, Kaló Z: Költségek és hasznok mérése a cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modellben. IME-META VI. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2012. Június 21.

Merész G, Nagyjánosi L, Nagy B, Dessewffy Z, Vokó Z, Kaló Z: A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell belső validációja. IME-META VI. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2012. Június 21.

Nagy B, Józwiak-Hagymásy J, Tímár Gy, Kovács G, Merész G, Vámossy I, Ágh T, Vokó Z, Kaló Z: A mérsékelt-súlyos tünetekkel járó méhfibrómák preoperatív kezelésére alkalmazott Esmya tabletta egészség-gazdaságtani elemzése. IME-META VI. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2012. Június 21.

Nagy B, Nagyjánosi L, Nagyistók Sz, Józwiak-Hagymásy, Dessewffy Z, Merész G, Kaló Z, Vokó Z: Development of a Health Economic Model to Compare the Prevention, Treatment and Management Strategies of Type 2 Diabetes. 14th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Madrid, 2011. November 5-8. Value in Health Vol. 14. No. 7. Pages A486-A487, 2011.

Nagy B, Nagy J, Alegre P: Economic evaluation of agomelatine in major depresive disorders in Hungary. 13th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Prága, 2010. November 6-9. Value in Health Vol. 13. No. 7. 2010.

Nagy B, Brennan A, Skultéty L, Nagy J, Szentesi A, Dessewffy Z, Kalotai Z: Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében. IME-META III. Országos egészség-gazdaságtani és továbbképzés konferencia 2009. Július 8.

Nagy B, Sipos J, Dózsa Cs, Borcsek B: Implementing risk adjusted capitation payments with health care reforms: the case of Hungary. 7th European Conference on Health Economics, Róma 2008. Július 24.

Nagy B, Brennan A, Brandtmüller Á, Thomas SK, Gallagher M, Sullivan SD, Akehurst R: Introducing a methodology to use ADL outcomes in the assessment of the cost-effectiveness of AD treatments: a case study using rivastigmine patch. International Conference on Alzheimer's Disease, Chicago, IL, USA, 2008. Július 26–31.

Nagy B, Brennan A, Brandtmuller A, Thomas SK, Sullivan SD, Akehurst R: The cost-utility of the rivastigmine transdermal patch in the management of patients with moderate Alzheimer’s disease in the US. American Association for Geriatric Psychiatry Annual Meeting, Orlando, Florida, USA, 2008. Március 14–17.

Brennan A, Nagy B, Brandtmüller A, Thomas SK, Sullivan SD, Akehurst R: The cost utility of Exelon Patch in the management of patients with Alzheimer’s disease in the UK. 10th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Dublin, Ireland 2007. Október 20-23. Value in Health Vol. 10. No. 6. 2007.

Nagy B, Borsos K, Blasko Gy: Cost-utility analysis of rimonabant in the management of overweight/obese patients with cardiometabolic risk factors in Hungary. 10th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Dublin, Ireland 2007. Október 20-23. Value in Health Vol. 10. No. 6. 2007.

Nagy J, Borsos K, Belicza É, Vándorfi Gy, Skultéty L, Nagy B: Direct costs associated with the potential complications of increased cardiometabolic risk states. 10th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Dublin, Ireland 2007. Október 20-23. Value in Health Vol. 10. No. 6. 2007.

Falusi Zs, Boncz I, Nagy B, Sebestyén A, Kóti T, Dózsa Cs: Savings in the Hungarian Managed Care Pilot Programme Between 1999-2004. 5th European Conference on Health Economics, Budapest 2006. Július 8.

Nagy B, Boncz I, Falusi Zs, Gulácsi L, Reszegi Cs: Development of a risk adjustment and risk sharing scheme for Hungarian Managed Care Organizations. 5th European Conference on Health Economics, Budapest 2006. Július 8.

Nagy B, Lepp-Gazdag A, Dózsa Cs, Boncz I, Gilicze L: Development of risk adjusted capitation payment system for Hungarian Managed Care Organizations. International Health Economics Association 4th World Congress, San Francisco 2003. Június 15-18.

Boncz I, Sebestyén A, Gulácsi L, Dózsa Cs, Nagy B: Comparative analysis of normative reimbursement and real costs of hospital drug use of acute in-patient care. International Health Economics Association 4th World Congress, San Francisco 2003. Június 15-18.

Lepp-Gazdag A, Nagy B, Dózsa Cs The refinement of the capitation formula in the Hungarian Managed Care Pilot Program. 4th European Conference on Health Economics - Párizs, 2002. Július 9.